Hİzmetlerİmİz

Hİzmetlerİmİz

“Meet in Games” olarak, şirketlerin özel günleri, dönem toplantıları, eğitim kampları ve diğer tüm etkinlikleri için özelleştirilmiş oyunlar hazırlıyor ve bu oyunları, ister küçük gruplara, ister yüzlerce kişiye kadar aynı anda oynatabiliyoruz.  Bu süreçleri insan kaynakları departmanları ile birlikte yürüterek oyunlaştırma kavramı altında yürütebiliyoruz.

Platon’un “Bir insanı tanımak için 1 saat oyun oynamak, 1 yıl konuşmaktan daha iyidir” sözünden yola çıkarak daha küçük grupları ( 4-20 kişi) 2 saatlik seanslar halinde , farklı mekanikler ve kurguları olan 700’den fazla oyunumuzdan uygun olanları ile tanıştırıyoruz. Her biri farklı kazanım ve farkındalık sağlayan bu oyunlar aşağıda sıralanan birçok becerinin öne çıkmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda gelişim alanlarının da hızla bulunmasına katkı sağlıyor.

Harmoni/uyum içinde çalışma

Kendinden çok takımı düşünebilme

Ortak dil geliştirme

Empati Kurma, farklı perspektiflerden düşünebilme/görebilme

Soyut düşünme

Ego kontrolü / yönetimi

Açık iletişim önemi

Görev paylaşımı, Delegasyon

Doğal Liderlik ve öncelik belirleme

Yeteneklerin ve gelişim alanlarının ortaya çıktığı oyunların ardından durum değerlendirmeleri yapıyoruz.  Oyuncular ile birlikte bir sohbete dönüşen bu ortamlar, kurum çalışanlarının düzenli olarak içinde var olmak istedikleri ve talep ettikleri etkinliklere dönüşüyor.  

 

DİJİTAL ETKİNLİKLERİMİZ

Dijital Kaçış Oyunları 
60 dakika süren, 500 kişiye kadar oynanabilen takım oyunu

Kurumsal Tahmin Yarışması 
60 dakika süren, 150 kişiye kadar oynanabilen takım
oyunu

100 Öğrenciye Sorduk
60 dakika süren,150 kişiye kadar oynanabilen takım oyunu

                                             Be Unique                                                 60 dakika süren, 150 kişiye kadar oynanabilen takım oyunu

                                        Who is the Liar                                            60 dakika süren 150 kişiye kadar oynanabilen takım oyunu

                              Tour of Turkey (Kırmızı Balon                           60 dakika süren, 999 kişiye kadar oynanabilen bireysel yarışma oyunu ( aileleri, arkadaşları dahil edilebilir )

Back To The Future
60 dakika süren, 150 kişiye kadar oynanabilen takım oyunu

En İyi Biz Biliriz
60 dakika süren, 150 kişiye kadar oynanabilen takım oyunu

Human Bingo
40-45 dakika süren, 500 kişiye kadar oynanabilen tanışma oyunu

                                       U Guess I Guess                                              60 dakika süren 150 kişiye kadar oynanabilen takım oyunu

                             FİZİKSEL ETKİNLİKLERİMİZ                                                                                                                                                                                                 Kaçış Oyunu                                                    40 dakika süren (her grup için) , 7 kişiye kadar oynanan oyun

                                      Human Bingo                                                60 dakika süren, 9999 kişiye kadar oynanan tanışma oyunu

Kurumsal Tahmin Yarışması 
60 dakika süren, 160 kişiye kadar oynanan takım
oyunu

                              Tour of Turkey (Kırmızı Balon)                                 60 dakika süren, 999 kişiye kadar oynanan oyun

Kutu Oyunu Etkinliği 
60 – 150 dakika süren oyuncuların birçok kutu oyunundan
istediklerini deneyimledikleri etkinlik

100 Öğrenciye Sorduk 
60 dakika süren, 150 kişiye kadar oynanan takım oyunu

                                       Be Unique                                                      60 dakika süren, 150 kişiye kadar oynanan takım oyunu

                                      Who is the Liar                                                       60 dakika süren 150 kişiye kadar oynanan takım oyun        

                                      Back To The Future                                                     60 dakika süren, 150 kişiye kadar oynanan bireysel strateji oyunu

                                       U Guess I Guess                                              60 dakika süren 120 kişiye kadar oynanabilen takım oyunu